keeskoningadvies

Het Curriculum Vitae van Kees Koning


2010 – Heden

Zelfstandig HR-adviseur voor gemeenten

2007 – 2010

A+O fonds Gemeenten
Projectleiding van het project “inzetbaarheid

2005 – 2006

Hoofdbedrijfschap Ambachten
Projectleiding van het project “Het Ambacht voor alle leeftijden”

Sociaal Fonds Optiekbedrijven
Advisering voor het leeftijdsproject “Zicht op leeftijd”

A+O fonds Gemeenten
Advisering voor het project ondernemerschap van gemeente-ambtenarenen; Samenstellen van 2 artikelen voor het A+O magazine

2003-2004

Stichting Favor
Projectleiding van het EQUAL project “Zakelijke zorgnetwerken in en voor kleine woonkernen”

OTIB (Opleidingsfonds voor de installatietechniek)
Projectleiding van het 45+ project in de installatietechniek

2002

GOC (Kenniscentrum voor de grafimediabranche)
Second opinion voor het EQUAL project “Age Unlimited”

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Evaluatie van de interne overheidscommunicatie over oudere werknemers bij het Rijk

2001

OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking)
Evaluatie 45+ activiteiten voor de metaalbewerking

COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers)
Onderzoek naar betaald werk van asielzoekers

2000

LBL (Expertisecentrum Leeftijd) Landelijk GOC
Samenstellen van de brochure “Tekort aan personeel? Veertig- en vijftigplussers in beeld!”

VTL (Vakopleiding Transport en Logistiek)
Onderzoek en advies over Persoonsgebonden Opleidingsbudget in de Transportsector

1979 – 2000

Werkzaan in dienstbetrekking

1998 – 1999
EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf)
Senior onderzoeker Sociaal Beleid

1997 – 1999

EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf)
Consultant bij EIM International, onder andere in Roemenië

1996
MKB Nederland
Beleidsmedewerkers bij de Nationale Winkelraad

1985 –1996

Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
Secretaris Sociaal Beleid

1979 - 1985

Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
Beleidsmedewerker sociaal beleid

Overige functies

FNV
Loopbaanadviseur

Mentorraad
Mentor van ondernemers in Rotterdam

Stichting WISE (Werknet en Informatiecentrum Senior Entrepreneurs)
Oprichter van de Stichting

Voorzitter van bridgeclub Hillegersberg