keeskoningadvies

Ondernemende AmbtenarenHoe zet je een stap van een beschermde ambtelijke omgeving naar de risico’s van de markt? Kees Koning zorgt er voor dat de overgang soepel verloopt in het belang van de werkgever en de werknemer.


Ik wil een eigen bedrijf beginnen

Steeds meer ambtenaren willen een eigen bedrijf beginnen. Uit onderzoek van het A+O fondsen gemeenten bleek bij voorbeeld dat meer 18% van de gemeente-ambtenaren overweegt een bedrijf te starten. Daarbij kan het gaan om een eigen bedrijf als alternatief voor het werken in loondienst, maar ook part-time ondernemerschap naast het werken als ambtenaar.

In de praktijk is het vaak lastig de goede balans te vinden tussen het belang van de werkgever en de werknemer bij het starten van een eigen bedrijf (concurrentie, werktijden). Kees Koning Advies helpt u en de afdeling P&O bij het maken van een goede start van een eigen bedrijf. Daarbij kan worden gedacht aan de organisatie van workshops voor P&O om de kennis van het ondernemerschap binnen de gemeente te vergroten. Ook kan worden gedachten aan individuele begeleiding en coaching bij de start van het bedrijf, het geven van juridisch en financiëel advies.


Ik wil de ondernemerszin in mijn organisatie vergroten

Vooral overheidsinstellingen zijn meer marktgericht aan het werk. Zo heeft de Rijksoverheid in de loop der tijd de post, telegraaf en telecom afgestoten en de zorg op afstand geplaatst. Veel gemeenten verzelfstandigen een deel van hun werk, bijvoorbeeld in de groenvoorziening en in de cultuur (musea, bibliotheken), Kees Koning Advies zorgt er voor dat bij deze veranderingen plaatsvinden optimaal wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de medewerkers.