keeskoningadvies

Haal meer rendement uit ervaring !


Veranderingen volgen elkaar tegenwoordig snel op! Veel kennis en ervaring in organisaties blijft daarbij onbenut. Kees Koning Advies zorgt er voor dat organisaties meer rendement halen uit kennis en ervaring.

Dat kan door te adviseren om organisatieveranderingen af te stemmen op de kwaliteiten en inbreng van medewerkers. En door langer doorwerken te stimuleren en daarvoor HR-instrumenten te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Kees Koning Advies levert professionele projectleiding, goed onderzoek en praktische adviezen voor leidinggevenden en medewerkers.

Kees Koning biedt voor een vast bedrag van € 1000 een quick scan van de kwaliteit van de personele organisatie en de mogelijke interventiemogelijkheden om de effectiviteit van het HR beleid te vergroten.

Gratis E-Book: Van bezuinigen tot ontwikkelen

Meer rendement uit kennis en ervaring van ambtenaren vereist een bijzondere aanpak. Kees Koning schreef  daarom samen met Bert van Ravenhorst het boek Van bezuinigen tot ontwikkelen: P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten. Met dit boek willen we P&O’ers en managers handreikingen bieden om invulling te geven aan bezuinigingstaakstelling en de organisatie-ontwikkeling.

Download hier het e-book Van bezuinigen tot ontwikkelen

Bezuinigen op personeel

Als vervolg van dit boek heeft Kees Koning samen met Bert van Ravenhorst het boek Bezuinigen op personeel: een model voor gemeenten geschreven. En hij heeft onderzoek uitgevoerd naar de stand van bezuinigingen op personeel en de factoren die van invloed zijn op succesvol bezuinigen. Download hier de pdf van de uitkomsten van dit onderzoek. Momenteel adviseert hij gemeenten om ten tijde van bezuinigingen medewerkers te blijven ontwikkelen en te stimuleren.

hrbeleid